Aktiv portföljstrategi anpassad till dig

En aktiv strategi

Strategisk kapitalförvaltning erbjuder breda, diskretionära fondportföljer. Vårt fokus är rätt risknivå för dig, aktiv riskkontroll och riskjusterad avkastning

Läs mer
Portföljer

Våra portföljer finns i sju olika riskklasser och består av noggrant utvärderade aktiefonder, räntefonder och absolutavkastande strategier. Välj risknivå och se hur portföljen växer fram

Läs mer

När du vill veta mer

De vill skapa trygg och riskjusterad avkastning

Strategisk Kapitalförvaltning ger sparare tillgång till väldiversifierade och individuellt riskanpassade fondportföljer. En stor utmaning vid finansiella placeringar är att hitta rätt risknivå och att kontinuerligt följa upp investeringarna så att risknivån behålls. Det kräver kunnande, [...]

Seriös finansiell portföljteori

Så mycket bättre än ”heta tips” om fonder och aktier Simon Reinius, VD på OPM, ger exempel för att illustrera vikten av strategisk allokering av investeringstillgångar. Tänk om du ärvde en miljon 1870 – Säg [...]