Viktig information till dig som är kund hos Strategisk Kapitalförvaltning
Läs mer

Aktiv portföljstrategi anpassad till dig

En aktiv strategi

Strategisk kapitalförvaltning erbjuder breda, diskretionära fondportföljer. Vårt fokus är rätt risknivå för dig, aktiv riskkontroll och riskjusterad avkastning

Läs mer
Portföljer

Våra portföljer finns i sju olika riskklasser och består av noggrant utvärderade aktiefonder, räntefonder och absolutavkastande strategier. Välj risknivå och se hur portföljen växer fram

Läs mer

När du vill veta mer

Sveriges första jämställda fonder

”Målet är alltid bättre avkastning” I juni 2017 startades Sveriges, och världens första fonder som på ett konkret och objektivt mätbart sätt förenar krav på bra avkastning och jämställda styrelser. Det handlar om tre rena aktiefonder: en [...]

De vill skapa trygg och riskjusterad avkastning

Strategisk Kapitalförvaltning ger sparare tillgång till väldiversifierade och individuellt riskanpassade fondportföljer. En stor utmaning vid finansiella placeringar är att hitta rätt risknivå och att kontinuerligt följa upp investeringarna så att risknivån behålls. Det kräver kunnande, [...]

Seriös finansiell portföljteori

Så mycket bättre än ”heta tips” om fonder och aktier Simon Reinius, VD på OPM, ger exempel för att illustrera vikten av strategisk allokering av investeringstillgångar. Tänk om du ärvde en miljon 1870 – Säg [...]