Strategisk Kapitalförvaltning ger sparare tillgång till väldiversifierade och individuellt riskanpassade fondportföljer.

En stor utmaning vid finansiella placeringar är att hitta rätt risknivå och att kontinuerligt följa upp investeringarna så att risknivån behålls. Det kräver kunnande, engagemang och tillgång till ett stort utbud av fonder och värdepapper. Strategisk Kapitalförvaltning vill gå ett steg längre för att skapa en riskkontrollerad portfölj som ger god avkastning åt kunden.

– Det är viktigt att kunden förstår hur risk och avkastning hänger ihop för att få rätt förväntningar. Vi har därför skräddarsytt sju portföljer med olika riskprofiler som en del av vårt erbjudande, säger Tomas Rosander, VD för Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB.

En riskoptimerad portfölj

Med hjälp av ett riskutvärderingsverktyg som Strategisk Kapitalförvaltning tillhandahåller kan rådgivaren tillsammans med kunden avgöra vilken av Strategisk Kapitalförvaltnings sju portföljer som passar kundens riskpreferenser bäst.

– Våra sju portföljer är optimerade för de olika investerartyperna, med en stor andel absolutavkastande strategier och räntefonder för investerare med låg risktolerans. I de högre riskklasserna så är portföljen mer offensiv, med en högre andel aktier, säger Tomas. 

Attraktiva och noggrant utvärderade fonder

Urvalet och fördelningen av fonder i portföljerna är förstås det som avgör om den önskade risknivån och avkastningen uppnås. Strategisk Kapitalförvaltning samarbetar med fondförvaltaren och analysföretaget OPM, ofta anlitat av större institutioner och kapitalförvaltare.

– OPM utvärderar ett stort antal fonder innan de väljer ut de 15-30 enskilda positioner som utgör våra portföljer. Dessutom är flera av de fonder som vi får tillgång till via OPM inte tillgängliga någon annanstans på den svenska marknaden. Vi valde att samarbeta med OPM eftersom de visade bäst förmåga att utvärdera, kontrollera risk i en investeringsportfölj och samtidigt uppnå avkastning, säger Tomas.

En egenskap som utmärker Strategisk Kapitalförvaltnings portföljer är det relativt stora inslaget av absolutavkastande strategier.

– Dels får vi tillgång till svåråtkomliga, attraktiva, internationellt erkända fonder via OPM, dels är det ett sätt för oss att i det här ränteläget uppnå avkastning till begränsad risk, säger Tomas.

Löpande fond- och portföljöversyn säkerställer risken

Minst två gånger om året görs en re-balansering för att behålla den valda risknivån i var kunds portfölj. Om till exempel aktiemarknaden skulle gå starkt så kommer portföljer som ligger i det lägre riskintervallet att vikta ner sin exponering mot aktiemarknaden. Översyn och utvärdering av underliggande fonder utifrån avkastning, risk och korrelation sker kontinuerligt.

Vi vill skapa portföljer med en hög riskjusterad avkastning, en optimal portfölj för den risk du valt är vårt mål, avslutar Tomas.