Portföljer

En bred och riskjusterad investeringsportfölj

Risk/Avkastning

Enligt EU-direktiv ska alla fondbolag informera om hur osäkert det framtida resultatet är på en skala 1-7.

Riskgrupperna kallas ”synthetic risk and reward indicator” (SRRI) . Skalan 1-7 baseras på avkastningens historiska svängning, som enligt reglerna från ESMA beräknas som standardavvikelse under de senaste fem åren omräknad till årstakt (volatilitet). Om fondens andelskurs har svängt så mycket att volatiliteten är över 25 procentenheter hamnar fonden i grupp 7. Mellan 15 och 25 procentenheter volatilitet hamnar fonden i grupp 6, och så vidare.

De sju portföljerna vi erbjuder har volatilitet mellan 2-15 procentandelar och därmed ligger samtliga portföljer i riskgrupperna 3-5.

Strategisk pension 1
Strategisk pension 2
Strategisk pension 3
Strategisk pension 4
Strategisk pension 5
Strategisk pension 6
Strategisk pension 7

Välj portfölj

Har du en lång tidshorisont och kan acceptera en portfölj med hög risk? Eller har du ett kortare perspektiv och söker lägre risk?

Vårt riskutvärderingsverktyg hjälper dig att ta reda på vilken risknivå som passar dig. Du får ta del av det om du väljer att bli kund hos oss (se mer under avsnittet ”En aktiv strategi”).

Du kan redan nu bilda dig en uppfattning om vad de olika risknivåerna innebär genom att välja portfölj till vänster. Fördelningen av tillgångsslag anpassas då utifrån vald risknivå.

Portföljens fördelning

Avkastningsprognos

%
År

Vid god marknadsutveckling

Vid förväntad marknadsutveckling

Vid negativ marknadsutveckling

Portföljinnehav Öppna alla

    Tillgångslag