Så mycket bättre än ”heta tips” om fonder och aktier

Simon Reinius, VD på OPM, ger exempel för att illustrera vikten av strategisk allokering av investeringstillgångar.

Tänk om du ärvde en miljon 1870

– Säg att du levde 1870 och ärvde en miljon från en rik släkting. Om du hade investerat den miljonen i fysiskt guld så hade du haft ungefär en samma värde idag, plus inflationen. Om du hade investerat den i korta startsräntor så hade det gett motsvarande ca 5 miljoner. Aktier hade istället gett hela 6 miljarder men då hade du även haft perioder med mycket stora värdefall. Om du istället investerat med god riskspridning hade du kunnat nå nära samma avkastning som aktier men till betydligt lägre risk.

– Det är märkligt hur lite vikt som läggs vid väl beprövad och framgångsrik finansiell teori och långsiktig analys.  Istället läggs väldigt mycket energi på kortsiktiga analyser av enskilda aktie- och fonder. Rent statistiskt är det till och med så att de kortsiktiga råden från exempelvis tidningar i snitt är sämre än slumpen. Nyhetsvärde och hype styr, inte rationella överväganden, säger han.

Undvik att ligga felexponerad i börscykeln

–  Ett kortsiktigt fokus tenderar även att ge en allt för hög riskexponering på ”peaken” av en börscykel där man då får ta del av en allt för hög del av det initiala fallet. När det sedan ser som mörkast ut tenderar det att ge en minskad riskexponering (vilket ofta faktiskt brukar vara bra köptillfällen).  Att istället, likt Yales universitetsfond, arbeta med kontinuerlig aktiv re balansering mot långsiktiga mål-vikter ger exakt motsatt beteende där aktier säljs i en uppgång och köps i en nedgång.

God riskspridning

Seriös finansiell teori är precis vad du behöver för att bli en framgångsrik investerare. Ett klassiskt exempel är återigen de amerikanska universitetsfonderna vid exempelvis Yale och Harvard. De har investerat brett i ett flertal olika tillgångsklasser och beaktat korrelationen mellan tillgångsklasserna.  Ett inte oväsentligt inslag i de amerikanska universitetens portföljer är fonder med absolutavkastande strategier. Förvaltarna av dessa fonder har ett friare mandat än vanliga aktiefonder och kan till exempel ta korta positioner, det vill säga spekulera i marknadsnedgång.

– Vi började som ett fondbolag som erbjöd fonder bestående av hedgefonder till institutionella investerare på den svenska marknaden. Idén var att långsiktiga institutionella investerare borde ha ett starkt intresse för absolutavkastande strategier som ett komplement till en portfölj bestående av huvudsakligen aktier och räntor, säger Simon.

Säljverktyget blev en analystjänst

För att förstärka argumentet för tillgångar som inte korrelerar med aktie- och räntemarknaden så tog OPM fram ett analysverktyg som i säljsyfte visade på de positiva effekterna av att sprida portföljen på flera tillgångsklasser. Med tiden har analysen utvecklats och OPM erbjuder nu institutionella investerare strategisk portföljkonstruktion, behovsanalys och riskkontroll.

Så här investerar du som proffsen

Hur ska då den som inte är en professionell investerare resonera kring sina investeringar? Liknande principer gäller ju oavsett storleken på kapitalet.

– Först och främst måste du göra en behovsanalys. Vilka är dina individuella förutsättningar? Här finns en mängd ingångsvärden men två av de viktigaste är din investeringshorisont och din riskvilja. Behöver du pengarna för att köpa en sommarstuga om ett år eller sparar du till din pension om fyrtio år? Hur mycket är du beredd att acceptera att din portfölj minskar i värde för att ha potential till hög avkastning? Det är viktigt att vara medveten om att risk och avkastningspotential hör ihop, säger Simon.

Behovsanalysen lägger grunden för din strategiska allokering, det vill säga fördelningen mellan tillgångsslag. Detta avgör vilken risk din portfölj har. Nästa steg är taktisk allokering. Det handlar i huvudsak om aktivt  re-balansera mot mål-vikter. Först i det fjärde steget är det dags att välja enskilda fonder och aktier.

– På OPM analyserar vi tusentals fonder per år. En bråkdel av de fonder vi går igenom klarar granskningen. Det handlar om internationella, exklusiva fonder med mycket starkt track record och en väl beprövad förvaltningsmodell. De flesta av dessa är inte tillgängliga för svenska småsparare på annat sätt än genom oss. Jag antar att det är vår förmåga att leverera okorrelerade, riskjusterade portföljer med ett stort inslag av absolutavkastande strategier som gjorde att Strategisk Kapitalförvaltning valde att samarbeta med oss, avslutar Simon Reinius.