”Målet är alltid bättre avkastning”

I juni 2017 startades Sveriges, och världens första fonder som på ett konkret och objektivt mätbart sätt förenar krav på bra avkastning och jämställda styrelser. Det handlar om tre rena aktiefonder: en svensk, en europeisk och en global. Vi träffade två av fondernas grundare, Tomas Rosander (vd) och Christoffer Augustsson (grundare och partner), i ett spartanskt inrett konferensrum i Gamla stan med magnifik utsikt över Stockholms solglittrande vatten.

Christoffer, hur kom du som manlig branschräv på tanken att satsa på jämställdhet?

Inte bara jämställdhet ­– lönsam jämställdhet. För att göra en lång historia kort är det en tanke som successivt har vuxit fram i takt med att vi själva ville bredda kompetensen i vår styrelse och ledning med målet att fatta bättre beslut. Vi kände att vi blir bättre på detta sätt och det borde rimligen gälla alla bolag. Idéen att skapa fonder som investerar i just sådana bolag föddes då utifrån tesen att dessa bolag är mest lönsamma. Efter att ha tagit till oss relevant forskning och rapporter som har skrivits i ämnet, är vi också säkra på att så är fallet. Det handlar inte om något rättvisepatos eller politiskt ställningstagande från vår sida, utan det faktum att jämställda företag rent statistiskt uppvisar bättre resultat än andra.

Mot den bakgrunden blev vi oerhört förvånade när vi upptäckte att det inte redan fanns några fonder med den inriktningen, varken i Sverige eller internationellt. Såvitt vi har kunnat se, borde jag kanske tillägga för säkerhets skull. Hösten 2016 började vi jobba mer strukturerat med att ta fram objektiva och mätbara kriterier för att fånga det som spelar verklig roll, därefter har vi jobbat stenhårt för att hitta rätt aktier och nu är vi alltså redo att gå ut på marknaden.

Helt kort, hur definierar ni jämställdhet i det här sammanhanget?

Principen är att styrelsen ska ha en god representation av både kvinnor och män, eftersom det bevisligen bidrar till bredare perspektiv, bättre beslut och ökad lönsamhet. Rent konkret tar vi reda på antalet kvinnliga och manliga medlemmar i företagets styrelse, och sådana värderingar återspeglas i allmänhet även längre ner i hierarkin.

”Bredare perspektiv,bättre beslut och ökad lönsamhet”

För den svenska och den europeiska fonden sätter vi gränsen vid minst 40 procent kvinnor och män i styrelsen, i den globala fonden är gränsen av praktiska skäl 35 procent. Den exakta fördelningen är kanske inte det viktigaste, men med glasklara skall-krav skiljer vi oss från alla fonder som baserar sin jämställdhetsprofil på lite luddiga ambitioner. Dessutom hjälper det oss att uppfylla Finansinspektionen formella förväntningar på oss.

Jämställda företag tenderar dessutom att ha liknande värderingar även när det gäller etnicitet, ålder och annat, men det är svårare att mäta systematiskt. Förhoppningsvis kan vi även mäta och ta hänsyn till dessa parametrar om några år.

 

Tomas… hur är det med er egen styrelse? Klara ni jämställdhetskraven?

Den frågan är väldigt rimlig i sammanhanget. Svaret är att två av våra totalt fem styrelsemedlemmar är kvinnor, så visst klarar vi 40-procentsregeln.

Utöver två av grundarna, båda med omkring 15 år i branschen, har vi lyckats rekrytera Charlotte Gustafsson, Anna Wahlström och Bo Thärning. Charlotte har tidigare bl.a. varit vd för Viasat i Ghana och för MODO Hockey och som nu är nytillträdd vd för Karlskrona HK. Charlotte var den första kvinna som blev vd för en klubb i SHL. Anna är jurist och har bl.a. jobbat i olika chefspositioner på försäkringsbolagen SPP och Movestic. Bo Thärning har bred och lång erfarenhet av finansbranschen och har bl.a. varit vd på Folksam Fond.

Rent generellt kan det ofta vara svårare för små bolag med små styrelser att uppfylla jämställdhetskraven utan att det går ut över medlemmarnas övriga kvalifikationer. Vissa forskningsresultat indikerar dessutom att man, utöver den procentuella fördelningen bör eftersträva minst tre av varje kön i styrelsen. Detta eftersom det krävs en viss kritisk massa för att de olika sidorna ska få tillräckligt genomslag i styrelsearbetet.

Hur kommer ni att marknadsföra fonderna – den frågan är väl också din Tomas?

Den största utmaningen, och samtidigt vår unika fördel, är att vi är först i världen med detta: Högpresterande och objektivt, mätbart jämställda bolag i fondform. En väg att nå ut och få spridning på rätt information är definitivt sociala medier. Sociala medier förknippas dock ofta med väldigt ytlig information. Det är viktigt att påvisa skillnaden jämfört med de fonder och aktörer som slarvigt använder ord som ”hållbarhet” och ”jämställdhet” utan att ha någon som helst täckning för detta i sin verksamhet.

Det finns bland annat intressanta forum för kvinnliga investerare och placerare, såväl i Sverige som internationellt. Men även här är det väldigt viktigt att den ekonomiska prestationen lyfts fram i första hand.

En utmaning vi har är att komma in på försäkringsbolagens och bankernas fondplattformar samt bli valda i de upphandlade tjänstepensionsplanerna vilket är förutsättningen för att enskilda privatpersoner och företag ska kunna flytta hela eller delar av sitt sparande till Jämställda Fonder. Här behöver vi allmänhetens hjälp med att kontakta sin bank, försäkringsbolag eller fristående rådgivare och säga att man vill ha tillgång till våra fonder.