Information till dig som är kund hos Strategisk Kapitalförvaltning

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB har sedan 2016 ansvarat för kundservice av de försäkringar och förvaltning av de placeringar ni valt att ha via det förtida uttag eller Seniorlån som ni tidigare gjort hos Svenska Pensionsgruppen AB.

Från och med den 20 mars 2019 har ansvaret för kundservice flyttats till Folksam. Anledningen är att East Capital Asset Management S.A förvärvar förvaltningsmandatet av Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB för de två fonderna SP Aktiv – Defensiv och SP Aktiv – Offensiv där ert kapital idag är placerat.  För er som er som kund innebär detta en förstärkning av resurser när det gäller förvaltningen av ert sparade kapital. Tack vare att East Capital är en större organisation kommer de att kunna kostnadseffektivisera vilket får till följd att avgifterna på båda fonderna har sänkts dramatiskt till nytta för er som kund.

Folksam har sedan en tid tillbaka en särskild avdelning och personal med specialistkompetens för att säkerställa att ni som kund får rätt rådgivning och hjälp med de frågor som rör ditt förtida uttag och Seniorlån.

Vi på Strategisk Kapitalförvaltning vill tacka för de förtroende vi haft från er under alla år och vi är övertygade om att denna förändring uteslutande kommer vara positivt för er som kund.

Telefonnummer från och med 2019-03-20

08-772 85 30

Vänliga hälsningar

Tomas Rosander
Vd